חוגים, סדנאות, קורסים, הפעלות, שיעורים, פעילויות אתגריות ועוד.

שחזור גלגולים- לשכתב את החיים מחדש עם יוספה אבן שושן

לנרשמים דרך חוגל 100 ש"ח